Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ vững mạnh xuất sắc năm học 2014- 2015

27 tháng 08, 2015

Ngày 15 tháng 8 năm 2015, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 và tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Top